ترشی هفت بیجار 500 گرم

ترشی هفت بیجار گالری تصاویر

محصول جدید

عنوان محصول: ترشی هفت بیجار 500 گرم
وضعیت محصول: تازه
وزن محصول: 500 گرم
شیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.
نوع بسته بندی : ظرف درب دار

127,500 ریال

1000 عدد موجود

نوشتن نقد و نظر

ترشی هفت بیجار 500 گرم

ترشی هفت بیجار 500 گرم

عنوان محصول: ترشی هفت بیجار 500 گرم
وضعیت محصول: تازه
وزن محصول: 500 گرم
شیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.
نوع بسته بندی : ظرف درب دار

مــحصولات مرتبط