ترآوند به منظور خدمات بیشتر به مشتریان و ارج نهادن به آنها طرح های تخفیفی بسیاری را در بخش تخفیفات ویژه قرار داده است

این طرح ها در زمان های مختلف برای بهره مندی از محصولات متنوع و با کیفیت تراوند در قالب های زیر برای مخاطبین فعال می شود.

 

طرح ویژه خانواده تراوند(خانواده های کم جمعیت – متوسط و پر جمعیت)

طرح میهمانی تراوند

طرح کارت اشتراک ماهیانه و سالیانه محصولات

طرح خرید اولی ها

طرح معرفی دوستان ،آشنایان و اقوام

طرح تراوند کارت