شور و ترشیجات 

جستجوی پیشرفته
 • مشاهده سریع
  87,500 ریال موجود است

  عنوان محصول: ترشی شور وضعیت محصول: تازه وزن : 500 گرم شیوه نگهداری : در یخچال نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

  87,500 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  67,500 ریال موجود است

  عنوان محصول: خیارشوروضعیت محصول: تازهوزن محصول: 300 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

  67,500 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  97,500 ریال موجود است

  عنوان محصول: خیارشورممتازوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : بطری

  97,500 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  182,500 ریال موجود است

  عنوان محصول: خیارشوروضعیت محصول: تازهوزن محصول: 700 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : بطری

  182,500 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  157,500 ریال موجود است

  عنوان محصول: ترشی سیر 500 گرموضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

  157,500 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  127,500 ریال موجود است

  عنوان محصول: ترشی هفت بیجار 500 گرموضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

  127,500 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  97,500 ریال موجود است

  عنوان محصول: ترشی لیته 500 گرموضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

  97,500 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  107,500 ریال موجود است

  عنوان محصول: بادمجان شکم پر 500 گرموضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

  107,500 ریال
  موجود است