کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  وضعیت

  محصولات محلی-سنتی 

  جستجوی پیشرفته
  • مشاهده سریع
   245,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: پاچه باقالاوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   245,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   240,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی خورشت آبکیوضعیت محصول: فریزشدهوزن محصول: 1کیلوگرمشیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   240,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   240,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی قلیه ماهیوضعیت محصول: منجمدوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری :  در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   240,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   240,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی خورشت مرغ ترشوضعیت محصول: منجمدوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   240,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   280,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: رب نارنجوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1.5 کیلوگرمشیوه نگهداری : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   280,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   380,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: رب اناروضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   380,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   120,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: دانه انار با زیره و کنجد 200 گرم وضعیت محصول: تازه وزن : 200 گرم شیوه نگهداری : در یخچال نگهداری شود. نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   120,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   200,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: شیره انگوروضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   200,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   200,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: شیره خرماوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   200,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   107,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: شیره انگوروضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   107,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   325,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: روغن کنجدوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 لیترشیوه نگهداری : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : بطری

   325,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   127,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی قلیه ماهیوضعیت محصول: منجمدوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری :  در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   127,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   127,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی خورشت آبکیوضعیت محصول: فریزشدهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   127,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   127,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی خورشت مرغ ترشوضعیت محصول: منجمدوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   127,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   137,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: پاچه باقالاوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   137,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   107,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: شیره خرماوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   107,500 ریال
   موجود است