کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  وضعیت

  سبزیجات و محصولات سرخ کردنی 

  جستجوی پیشرفته
  • مشاهده سریع
   135,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: بادمجان سرخ شده وضعیت محصول: منجمد وزن محصول: 750 گرم شیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   135,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   135,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: بادمجان کبابی وضعیت محصول: منجمد وزن محصول: 750 گرم شیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   135,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   120,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: پیاز سرخ شدهوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 200 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   120,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   107,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سیر سرخ شده وضعیت محصول: تازه وزن محصول: 100 گرم شیوه نگهداری : در یخچال نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   107,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   153,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: پیاز سرخ شدهوضعیت محصول: تازهوزن محصول:  250 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   153,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   217,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سیر سرخ شدهوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 300 گرمشیوه نگهداری : در یخچال نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   217,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   235,000 ریال موجود است
   حراج!

   عنوان محصول: سبزی قرمه سرخ شده وضعیت محصول: منجمد وزن محصول: 1 کیلوگرم شیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود. نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   235,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   152,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: لوبیا سبز سرخ شدهوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   152,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   80,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: لوبیا سبز سرخ شدهوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   80,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   140,000 ریال موجود است
   حراج!

   عنوان محصول: سبزی قرمه سرخ شده وضعیت محصول: منجمد وزن محصول: 500 گرم شیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود. نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   140,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   90,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: کرفس سرخ شده وضعیت محصول: منجمد وزن محصول: 500 گرم شیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود. نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   90,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   87,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: هویج سرخ کرده 500 گرموضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   87,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   177,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: هویج سرخ کرده 1 کیلوگرموضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   177,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   152,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: کرفس سرخ شده 1 کیلوگرم وضعیت محصول: منجمد وزن محصول: 1 کیلوگرم شیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود. نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   152,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   102,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: لوبیا خام سرخ شده گوجه ای 500 گرموضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   102,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   182,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: لوبیا خام سرخ شده گوجه ای 1 کیلوگرموضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   182,500 ریال
   موجود است