کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  وضعیت

  سبزیجات تازه و خشک 

  جستجوی پیشرفته
  • مشاهده سریع
   107,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: ترخون خشکوضعیت محصول: خشکوزن محصول: 100 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   107,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   107,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: مرزه خشکوضعیت محصول:  خشکوزن محصول: 100 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   107,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   107,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: نعناع خشکوضعیت محصول: خشکوزن محصول: 100 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   107,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   107,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: شوید خشکوضعیت محصول: خشکوزن محصول: 100 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   107,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   97,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی آش وضعیت محصول: خشک وزن محصول: 100 گرم شیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود. نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   97,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   97,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی پلویی خشک 100 گرم وضعیت محصول: تازه وزن محصول: 100 گرم شیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   97,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   37,500 ریال موجود نیست

   عنوان محصول: سبزی خوردن وضعیت محصول: تازه وزن : 250 گرم شیوه نگهداری : در یخچال نگهداری شود. نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   37,500 ریال
   موجود نیست
  • مشاهده سریع
   180,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: نخود فرنگیوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   180,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   175,000 ریال موجود است

   175,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   35,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی کوکو وضعیت محصول: منجمد وزن محصول: 400 گرم شیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   35,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   50,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی کوکو وضعیت محصول: منجمد وزن محصول: 600 گرم شیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   50,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   65,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی کوکو وضعیت محصول: منجمد وزن محصول: 1 کیلوگرم شیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   65,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   50,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی سوپ وضعیت محصول: تازه وزن محصول: 600 گرم شیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   50,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   35,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی سوپ وضعیت محصول: تازه وزن محصول: 400 گرم شیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   35,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   65,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی سوپ وضعیت محصول: تازه وزن محصول: 1 کیلوگرم شیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   65,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   185,000 ریال موجود است

   185,000 ریال
   موجود است