کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  وضعیت

  محصولات 

  جستجوی پیشرفته
  • مشاهده سریع
   380,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: رب اناروضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   380,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   120,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: دانه انار با زیره و کنجد 200 گرم وضعیت محصول: تازه وزن : 200 گرم شیوه نگهداری : در یخچال نگهداری شود. نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   120,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   200,000 ریال موجود است

   عنوان محصول: شیره انگوروضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 کیلوگرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   200,000 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   97,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: زیتون کنسروی وضعیت محصول: تازه وزن : 500 گرم شیوه نگهداری : در یخچال نگهداری شود. نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   97,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   67,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: خیارشوروضعیت محصول: تازهوزن محصول: 300 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   67,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   87,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: ترشی شور وضعیت محصول: تازه وزن : 500 گرم شیوه نگهداری : در یخچال نگهداری شود. نوع بسته بندی : ظرف درب دار

   87,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   127,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: زیتون کنسروی وضعیت محصول: تازه وزن : 500 گرم شیوه نگهداری : در یخچال نگهداری شود. نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   127,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   147,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سرکه انگوروضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 لیترشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : بطری

   147,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   147,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سرکه خرماوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 1 لیترشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : بطری

   147,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   97,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: خیارشورممتازوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : بطری

   97,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   182,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: خیارشوروضعیت محصول: تازهوزن محصول: 700 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : بطری

   182,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   77,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: نخود فرنگیوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   77,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   127,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی قلیه ماهیوضعیت محصول: منجمدوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری :  در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   127,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   127,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی خورشت آبکیوضعیت محصول: فریزشدهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   127,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   127,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: سبزی خورشت مرغ ترشوضعیت محصول: منجمدوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در فریزر نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   127,500 ریال
   موجود است
  • مشاهده سریع
   137,500 ریال موجود است

   عنوان محصول: پاچه باقالاوضعیت محصول: تازهوزن محصول: 500 گرمشیوه نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.نوع بسته بندی : زیپ کیپ

   137,500 ریال
   موجود است